Introductie

Introductie

De ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP PURMEREND bestaat uit een groep amateur-archeologen, die de geschiedenis van Purmerend en omgeving wil ontrafelen onder het toeziend oog van de Provinciaal Archeologische Dienst van de provincie Noord-Holland.

Onze Werkzaamheden 

OPGRAVINGEN 

Opgravingenworden uitgevoerd in overleg met de diverse Archeologische Diensten. Dit gebeurt als er een archeologisch interessante locatie (oude huisplaats in het veld of perceel in de binnenstad) door toekomstige (bouw-)activiteiten wordt bedreigd.

personen

VONDSTVERWERKING

Bij opgravingen aangetroffen( fragmenten van) voorwerpen worden gewassen, geregistreerd, gerestaureerd. Hout, leer en metaal wordt bovendien geconserveerd.

Daarma gaan deze voorwerpen naar het Provinciaal Archeologisch Depot in Castricum (Huis van Hilde).

EXPOSITIES

Regelmatig hebben we exposities in de vitrines in de hal van het stadhuis en in de vitrine van het Historisch Platform Purmerend in het gebouw De Tien Gemeenten aan de Hoornse Laan.

INFORMATIE

Onze leden ontvangen minimaal eenmaal per jaar ons blad Onder N.A,P.